ຄຳປາໄສ

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງການສ້າງຕັ້ງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ຄົບຮອບ 75 ປີ ແລະ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ຄົບຮອບ 65 ປີ

27 ຕຸລາ 2020

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UN
ສະຫະປະຊາຊາດ