ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ທີມງານອົງ​ການສະ​ຫະ​ປ​ະ​ຊາ​ຊາດ ແມ່ນນຳພາໂດຍ ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສ​ປ​ຊ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ສປຊ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການແຕ່ງຕັ້ງ​ ໃຫ້ປະ​ຈຳ ສປປ ລາວ. ຜູ້ປະສານງານອົງ​ການອົງການ ສ​ປ​ຊ ໃຫ້​ການໍີ້ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມື​ຂອງ ອົງການ ສປຊ ​ກັບ ສປປ ລາວ ລວມ​ທັງການຊີ້ນຳ ແລະ ການປະສານງານ ດ້ານຍຸດທະສາດ ສຳລັບການດຳເນີນວຽກງານຂອງອົງການ ສປຊ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການ​, ກອງທຶນ ແລະ ໂຄງ​ການ ໃນເຄືອຂ່າຍ ຂອງອົວການ ສປຊ ຢູ່ໃນລະດັບປະເທດ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນວ່າ ອົງການ ສປຊ ສາມາດສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແລະ ບູລິມະສິດການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານໃນ 18 ເປົ້າໝາຍ.

ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ແລະ ບັນດາເຄືຄ່າຍອົງ​ການສະ​ຫະ​ປ​ະ​ຊາ​ຊາດ ເພື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ການແນະນຳ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການວາງແຜນການຍຸດທະສາດຮ່ວມ ຂອງອົງການ ສປຊ. ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ນໍາໃຊ້ຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ປະສົບການ ຂອງ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ສປຊ ທັງໝົດເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ສປຊ  ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມຕ່າງໆ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການຫັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເປັນເປົ້າໝາຍພາຍໃນ. ນອກຈາກນີ້, ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ຍັງສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ປະສານງານກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັນດາອົງການ, ກອງທຶນ ແລະ ໂຄງ​ການ ໃນເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ທີ່ບໍ່ປະຈຳຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ເພື່ອຊອກຫາບູລິມະສິດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ໃນສະພາບສຸກເສີນ, ຜູ້ປະສານງານອົງ​ການ​ ສ​ປ​ຊ  ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ກໍປະສານງານ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ.

ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ທ່ານ ບັກໂຄເດຍ ເບີຄະນອ໋ບ. 

ທ່ານ Bakhodir BURKHANOV (ອຸສເບກິສຖານ) ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ໂດຍເລີ່ມຈາກການເປັນພະນັກງານວິຊາການໃຫ້ກັບອົງການ UNIDO.

ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ ເພິ່ນໄດ້ເປັນຫົວຫນ້າຊີ້ນຳວຽກງານດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກົດໝາຍ, ການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຢູ່ຫ້ອງການປະສານງານການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (DCO) ທີ່ນິວຢອກ.

ໃນເດືອນທັນວາ 2018, ລາວໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ສໍາລັບ 10 ປະເທດເກາະປາຊີຟິກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຟີຈີ (ສະຫະພັນລັດໄມໂຄເນເຊຍ, ຟີຈິ, ກີຣິບາຕີ, ໝູ່ເກາະມາແຊລ, ນູຣູ, ປາລູ, ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ, ຕົງກາ, ຕູວາລູ ແລະ ວານູອາຕູ). ຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ຫາ 2018, ເພິ່ນໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ອໍານວຍການຂອງຫ້ອງການປະຈຳປາຊີຟິກໃນປະເທດຟີຈີ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍພາກພື້ນປາຊີຟິກຂອງ ອົງການ UNDP (ກວມເອົາ 10 ປະເທດໃນເກາະປາຊີຟິກ ໂດຍຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳວຽກງານງານທີ່ຢູ່ໃນປະເທດປາປົວນິວກີນີ, ຊາມົວ, ໝູ່ເກາະຄຸກ, ນີວ ແລະ ໂຕເກລູ).

​ແຕ່​ປີ 2011-2016, ທ່ານ​ Bakhodir BURKHANOV ໄດ້​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນ​ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນປະ​ເທດ​ຫວຽດນາມ. ແຕ່ປີ 2008 ຫາປີ 2011, ເພິ່ນເປັນຮອງຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຢູ່ປະເທດພູຖານ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຜູ້ໃຫ້ທຶນຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ອົງການ UNDP ໃນນິວຢອກ (2004-2008) ຮັບຜິດຊອບທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກປເທດ ເນເທີແລນ, ນໍເວ, ສວີເດນ, ເດນມາກ, ຟິນແລນ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ ແລະ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ.

ຕໍາແໜ່ງອື່ນໆຂອງເພິ່ນຮວມມີ: ຮັບຜິດຊອບເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕາງຫນ້າໃນປະເທດປາປົວນິວກີນີ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຄງການປະຈຳອົງການ UNDP HQ ໃນນິວຢອກຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳວຽກໃນປະເທດອັຟການິສຖານ.

ທ່ານ Bakhodir ໄດ້ຮັບປະລິນຍາ MA ໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ກຽດນິຍົມ ໃນສາຂາວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ. ເພິ່ນແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກສາມຄົນ.

ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ (RC) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (RCO), ເຊິ່ງປະກອບມີ:

 • ທ່ານ ນາງ ໄຊຣີ ມາເທີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
 • ທ່ານ ເເມັດທິວ ຈອນສັນ-ອີເດັນ, ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ
 • ທ່ານ ນາງ ວັນຄຳ ບຸນວິໄລ, ຜູ້ປະສານງານວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຜົນ
 • ທ່ານ ທົດສ໌ກັນ ເວີມັສ, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ທ່ານ ຊານເຈ ປາຣິຍາ, ຜູ້ປະສານງານດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ
 • ທ່ານ ນາງ ເຄຍຣາ ໂດຊາ, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
 • ທ່ານ ນາງ ເອກາຕາຣິນາ ເທຍທຸສກິນາ, ຜູ້ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜຸນ ການພັດທະນາດ້ານການເງຶນ
 • ທ່ານ ນາງ ເຮເລນ້າ ສະໄປເດວ, ຜູ້ປະສານງານວຽກງານການພັດທະນາແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ
 • ທ່ານ ລັບແກ້ວ ສົມຈັນມະວົງ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ, 
 • ທ່ານ ວັນວີສາ ວົງສຸທິ, ຜູ້ປະສານງານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
 • ທ່ານ ນາງ ເຂັມເພັດ ເຜົ່າຄຳເເກ້ວ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ
 • ທ່ານ ເພັດດວງຈັນ ວິໄຊຍະວົງ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ 
 • ທ່ານ ນາງ ເມກມາລາ ດາລາລອຍ, ຜູ້ຮັບຜີດຊອບມັລທິມີເດຍ
 • ທ່ານ ບຸນຈັນ ສຸກກັນຍາ, ພະນັກງານຂັບລົດ
Mr. Bakhodir Burkhanov

ທ່ານ ບັກໂຮເດຍ ເບີຄະນອ໋ຟ

ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ