ບັນດາຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ

Phoutthavanh Sisavath

ພຸດທະວັນ ສີສະຫວັດ

UNFPA
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກມັລທິມີເດຍ
 
Fatima-Zahra Benyahia Sablonnière

ຟາທິມາ ຊາຣາ ເບັນຢາເຮຍ

UNFPA
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ນະວັດຕະກຳ
 
Vannaseng Insal

ວັນນະແສງ ອິນສານ

UNFPA
ຫົວໜ້າທີມສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
 
Vongtavanh Sayavong - Photo

ວົງ​ຕາວັນ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ

ILO
ຜູ້ປະສານ​ງານ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາມ​ຝ່າຍ, ອົງການ​ແຮງ​ງານ​ສາກົນ
 
Aiden Glendinning

ໄອເດັນ ເກຼນດິນນິງ

ທະນາຄານໂລກ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພົວພັນພາຍນອກ