ບັນດາຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ

Vanly Lorkuangming

ວັນລີ ລໍກວ່າງມີງ

UNFPA
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
 
Vongtavanh Sayavong - Photo

ວົງ​ຕາວັນ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ

ILO
ຜູ້ປະສານ​ງານ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາມ​ຝ່າຍ, ອົງການ​ແຮງ​ງານ​ສາກົນ
 
Lien

ຫຼຽນ ເລ ທີ ເຮືອງ

RCO
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານການສື່ສານ
 
Phetmany Viyadeth

ເພັດມະນີ ວິຍະເດດ

UNFPA
ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ
 
Aiden Glendinning

ໄອເດັນ ເກຼນດິນນິງ

ທະນາຄານໂລກ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພົວພັນພາຍນອກ