ຜູ້ຂຽນ
ຊູຊານ ແສງມະນີທອງ
RCO
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບປະສານງານ ສະໜັບສະໜູນດ້ານການສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
Susan Sengmanithong
ຜູ້ຂຽນ
ວົງ​ຕາວັນ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ
ILO
ຜູ້ປະສານ​ງານ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາມ​ຝ່າຍ, ອົງການ​ແຮງ​ງານ​ສາກົນ
Vongtavanh Sayavong - Photo
ຜູ້ຂຽນ
ເບັນຈາມິນ ດັນແຄນ
WHO
ທີ່ປຶກສາວຽກງານການສື່ສານ
Benjamin Duncan_Photo
ຜູ້ຂຽນ
ເອກະເທີຣິນາ ໂກໂພຊິລໂກະ
UNOPS
ພະນັກງານອາວຸໂສ ສະໜັບສະໜູນການບໍລິຫານໂຄງການ
Ekaterina Koposhilko - UNOPS
ຜູ້ຂຽນ
ແຄເຣນ ໂຮ
IOM
ພະນັກງານສື່ສານມວນຊົນ
Keren Ho - Photo