ທີມງານຂອງພວກເຮົາໃນ ສປປ ລາວ

Ms. Sara Sekkenes_Photo

ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກເນັສ

RCO
ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
 
ທ່ານນາງ ຊາຣ່າ ເຊັກເກເນັດສ ເປັນຜູ້ປະສານງານປະຈໍາຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2019. ກ່ອນການແຕ່ງຕັ້ງນີ້, ທ່ານນາງ ຊາຣ່າ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດເປັນເວລາ 14 ປີ, ເຮັດໜ້າທີ່ປະຈຳຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ໃນນິວຢອກ ແລະ ນະຄອນເຈນີວາ. ບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານນາງ ຊາຣ່າ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ເຈນີວາ, ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ການປ້ອງກັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ (2015-2019) ແລະ ເປັນຫົວໜ້າທີມ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ (2011-2014), ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄວບຄຸມອາວຸດ ແລະ ວຽກງານການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບລະເບີດຝັງດິນ. ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານນາງ ຊາຣ່າ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນອກແວ ເຊິ່ງໄດ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳປະເທດໃນ ໂມຊໍາບິກ, ຈັດການໂຄງການປະຕິບັດງານດ້ານລະເບີດຝັງດິນມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ 350 ຄົນ (2004-2005), ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາໃນປະເທດນໍເວ (2001-2004) , ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານໂຄງການໃນເຂດບອນຄ່ານ (2001), ແລະ ເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການໃນອັງໂກລາ (1998-2000). ໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນຊາດຂອງປະເທດນໍເວ, ທ່ານໄດ້ຈົບປະລິນຍາໂທສາຂາວິຊາພູມສາດມະນຸດ ແລະ ກາຍະພາບ ແລະ ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລເພີ່ມເຕີມໃນສາຂາການສຶກສາການພັດທະນາ ແລະ ພູມສາດການເມືອງ.
Mr. Kaushik Barua

ທ່ານ ຄຸດຈ ບຸຣາ

IFAD
ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳປະເທດ
 
 
 
ທ່ານ ຄຸດຈ ບຸຣາ, ເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດອິນເດຍ ປັດຈຸບັນແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳປະເທດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ. ສຳລັບອົງການກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ (IFAD). ລາວນຳພາການພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ, ການອອກແບບໂຄງການໃໝ່, ການຄວບຄຸມການລົງທືນທີ່ກຳລັງດຳເນີນ, ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍໃນປະເທດຕ່າງໆ. ໃນອົງການກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ, ລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ລວມທັງຕາເວັນຕົກ ແລະ ອາຟຣິກາກາງ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ປັດຈຸບັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ລາວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີມງານທີ່ໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດສະຖານະພາບຂອງກອງທຶນສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນຂອງຮູບແບບທຸລະກິດຂອງກອງທຶນສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ. ລາວຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບການຈັດການຜົນໄດ້ຮັບຂອງອົງການກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ການປະເມີນຕົນເອງຂອງຫຼັກຊັບທົ່ວໂລກ. ລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການພັດທະນາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 2000. ກັບທະນາຄານໂລກ, ທ່ານ ຄຸດຈ ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງທີ່ຍືນຍົງອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ໂດຍມີບໍລິສັດການເງິນສາກົນ (ອົງການພາກເອກະຊົນຂອງທະນາຄານໂລກ), ລາວໄດ້ອອກແບບ ແລະ ຊີ້ນຳການລົງທືນໂດຍອີງໃສ່ການຮ່ວມມືພາກລັດເອກະຊົນ ໃນການລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດສັງຄົມ. ທ່ານຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະກຳມະການຄວາມຮູ້ແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ, ການຮ່າງຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ທ່ານ ຄຸດຈ ຈົບການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເດລີ່ ແລະ ໂຮງຮຽນເສດຖະກິດລອນດອນ, ເຊິ່ງລາວຈົບການສຶກສາພ້ອມກຽດນິຍົມ. ບົດຂຽນຂອງລາວກ່ຽວກັບບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາໃນໜັງສືພິມເດິ ກາດດຽນ, ເປີດປະຊາທິປະໄຕ (The Guardian, Open Democracy) ແລະ ສິ່ງພິມອື່ນໆ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກສະທິທຍາ ອັກຄາເດິມີ (Sahitya Akademi) (ໜັງສືພິມແຫ່ງຊາດຂອງອັກສອນແຫ່ງຊາດອິນເດຍ) ສຳລັບການຂຽນຂອງທ່ານ.
Dr. Mark Jacobs - Photo

ທ່ານ ດຣ ມາກ ເຈຄົບສ

WHO
ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
 
ທ່ານ ມາກ ເຈຄ໋ອບ ໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2018. ດຣ ເຈຄ໋ອບ ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນສູງ, ແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ ເຖິງເດືອນ ຕຸລາ 2018, ດຣ ເຈຄ໋ອບ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານໂຄງການສຳຫລັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນພາກພື້ນປາຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ທ່ານເປັນຜູ້ອໍານວຍການໂລກພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນພາກພື້ນເປັນເວລາ 5 ປີ. ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມອົງການອະນາໄມໂລກ, ທ່ານເປັນຜູ້ອຳນວຍການສາທາລະນະສຸກຂອງນິວຊີແລນເປັນເວລາ 9 ປີ ແລະ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການສາທາລະນະສຸກຢູ່ກອງເລຂາຂອງຊຸມຊົນປາຊີຟິກເປັນເວລາ 3 ປີ ທ່ານຍັງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງພາລະບົດບາດສາທາລະນະສຸກສຳຫລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດໃນອົດສະຕາລີ. ດຣ ເຈຄ໋ອບ ມີຄຸນວຸດທິໃນການບໍລິຫານດ້ານການແພດ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍລິການສຸຂະພາບ.
Mr. Thongdeng Silakoune

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ

UNAIDS
ຜູ້ຈັດການປະຈຳປະເທດ
 
ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຈັດການປະຈຳປະເທດຂອງ ໂຄງການຕ້ານເຮສໄອວີ ແລະ ເອດສ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2015. ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ໂຄງການຕ້ານເຮສໄອວີ ແລະ ເອດສ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ລາວມີປະສົບການ 2 ປີເປັນພະນັກງານລັດ, 20 ປີກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ ແລະ 2 ປີກັບ World Vision. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ, ລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃນຫຼາຍດ້ານຈາກການສື່ສານ ແລະ ການສຶກສາຈົນເຖິງສຸຂະພາບດ້ວຍປະສົບການ 15 ປີໃນຂົງເຂດໂລກເອດ, ການຄຸ້ມຄອງອົງປະກອບປ້ອງກັນ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກເອດໃນອົງການ World Vision, ທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກພົວພັນກັບພາກລັດເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ວຽກງານ 3 ດ້ານຄື: ການສື່ສານ, ການພົວພັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ. ທ່ານ ທອງແດງ ມີລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການສຶກສາ ແລະ ປະລິນຍາໂທສາທາລະນະສຸກ.
Ms. Khemphone Phaokhamkeo - Photo

ທ່ານ ນາງ ເຂັມພອນ ເພົາຄຳແກ້ວ

ILO
ຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດ
 

ນາງ ເຂັມພອນ ເພົາຄຳແກ້ວ (ລາວ) ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011. ນາງສະໜັບສະໜູນຫ້ອງການປະຈຳປະເທດໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງການພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການວຽກງານປະເທດທີ່ມີກຽດ ສປປ ລາວ. ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມອົງການ ILO, ທ່ານນາງ ເຂັມພອນໄດ້ເຮັດວຽກກັບຫ້ອງການປະເທດ ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ (2008 - 2011) ໃນຖານະທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ນາງເຄີຍເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການແຄສາກົນ (CARE International) ໃນສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ປະສານງານໂຄງການອາວຸໂສ (2007 - 2008), ແລະ ຢູ່ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດພາຍໃຕ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (1999 - 2007) ເປັນຜູ້ປະສານງານຄົ້ນຄ້ວາ. ນາງໄດ້ຮັບປະລິນຍາໂທສາກົນດ້ານການສຶກສາສາກົນ ແລະ ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການແປ ແລະ ການແປພາສາ, ພ້ອມທັງປະລິນຍາຕີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ.
Mr. Nasar Hayat - Photo

ທ່ານ ນາຊາ ຮິຢັດ

FAO
ຜູ້ຕາງໜ້າ
 
ທ່ານ ນາຊາ ຮິຢັດ ມີປະສົບການດ້ານວິຊາຊີບທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ. ກ່ອນທີ່ລາວຈະໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ວຍຕົວແທນອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາ (Programme) ຢູ່ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາຂອງປະເທດ ປາກິສຖານ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013. ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນວິສະວະກອນພົນລະເຮືອນໃນປີ 1993 ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກກັບພະນັກງານພົນລະເຮືອນ ປາກິສຖານ. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນການບໍລິການການທູດຂອງ ປາກິດສະຖານ ທັງໃນປາກິດສະຖານ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃນພາລະກິດຂອງ ປາກິດສະຖານ ຢູ່ ປະເທດ ເມົາດິຟ ເປັນເວລາ 4 ປີ. ທ່ານ ນາຊາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອົງການເພື່ອພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2006 ກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກຄອງ, ແລະ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ໂຄງການໂລກເອດຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນຖານະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃນຖານະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນປາກິດສະຖານ. ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ອົງການເພື່ອພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຄືນໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສະໜັບສະໜູນຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງປາກິດສະຖານ. ໂດຍໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາກັບອົງການຕ່າງໆລວມທັງ AusAID, ອົງການ UN-Women ແລະ ຂະແໜງພັດທະນາຂອງສະຖານທູດນອກແວ. ທ່ານ ນາຊາ ໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິສະວະກຳໂຍທາ ແລະ ປະລິນຍາໂທສາຂາກົດໝາຍ ແລະ ການພັດທະນາ.
Mr. Nicola Pontara - Photo

ທ່ານ ນິໂກລາ ປອນຕາຣາ

ທະນາຄານໂລກ
ຜູ້ຈັດການປະຈຳປະເທດ
 
ທ່ານ ປອນຕາຣາ, ຄົນສັນຊາດອີຕາລີ, ທ່ານຈົບປະລິນຍາເອກດ້ານເສດຖະສາດ. ລາວໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກກັບທະນາຄານໃນປີ 2000 ເປັນນັກວິຊາຊີບໜຸ່ມ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາລາວໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເປັນນັກເສດຖະສາດ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການໃນກຸ່ມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະ ກຸ່ມປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ແຮງງານໃນທັງອາຟຣິກາ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງແລະອາຟຣິກາເໜືອ. ກ່ອນໜ້າ ສປປ ລາວ, ການແຕ່ງຕັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງທ່ານ ປອນຕາຣາ ແມ່ນເປັນຜູ້ຈັດການປະຈຳປະເທດ ປະຈຳໂບລິເວຍ (2015-2018). ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກທະນາຄານໂລກ, ທ່ານ ປອນຕາຣາ ເປັນສະຖາບັນພັດທະນາຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ODI) ເຊິ່ງເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການເງິນໃນ ມາປູໂຕ, ປະເທດໂມຊໍາບິກ.
Mr. Paul Martin - Photo

ທ່ານ ພອນລ ມາຕິນ

UNCDF
ທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກນິກລະດັບພາກພື້ນ
 
ທ່ານ ພອນລ ມາຕິນ ແມ່ນນັກວິຊາຊີບຈົບການສຶກສາທີ່ເຮັດວຽກໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໂດຍເນັ້ນໜັກສະເພາະໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. ໃນຖານະທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂັ້ນສູງໃນພາກພື້ນຂອງ ກອງທຶນພັດທະນາທຶນ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ລາວຮັບຜິດຊອບບໍລິສັດສຳລັບບັນດາປະເທດຂອງ ກອງທຶນພັດທະນາທຶນ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບການເງິນການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນໃນທຸກໆປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ອີກ 3 ປະເທດ ແລະ ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ. ທ່ານ ພອນລ ມາຕິນ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທົ່ວໂລກເຊິ່ງປະກອບມີອາຟຣິກກາຕາເວັນອອກ, ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ລວມທັງຈີນ, ອາຊີໃຕ້, ເຂດບອນຄ່ານ, ເອີຣົບຕາເວັນອອກ (ອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ) ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ. ຕະຫຼອດອາຊີບສາກົນລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການສາກົນ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພາກເອກະຊົນ.
Jan Delbaere - Photo

ທ່ານ ຢອນ ເດລແບ

WFP
ຜູ້ຕາງໜ້າ
ທ່ານ ຢອນ ເດລແບ ແມ່ນຊາວເບລຢ້ຽມທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຕັ້ງແຕ່ປີ 1983. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ (ຊາອີ), ປະຊາຊົນປະທິປະໄຕ ຈີນ (ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ), ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ເຢເມນ (ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ), ເຣວານດາ (OAD ຂອງແບນຊິກ), ຟິລິບປິນ (ODA ຂອງແບນຊິກ) ແລະ ກ່ຽວກັບການມອບໝາຍໄລຍະສັ້ນໃນປະເທດພວມພັດທະນາອື່ນໆ. ໃນປີ 2004 ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຮອງຫົວໜ້າ ບໍລິການວິເຄາະຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ຕັ້ງຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກຸງໂຣມ (2008-2010), ຮອງຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳປະເທດ ເຣວານດາ (2010-2014), ຮອງຜູ້ອຳນວຍການປະເທດອິນເດຍ (2014-2018) , ແລະ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຫົວໜ້າປະເທດ/ຜູ້ຕາງໜ້າປະ ຈຳ ສປປ ລາວ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານກະສິກຳ, ລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານກະສິກຳ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະກິດກະສິກຳ.
Mr. Sommai Faming

ທ່ານ ສົມໝາຍ ຟ້າມິ່ງ

UNIDO
ຜູ້ຕາງໜ້າປະເທດ
 
ປັດຈຸບັນ ທ່ານ ສົມໄມ ຟາມິງ (ສປປ ລາວ) ແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າປະເທດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຖານະເປັນຫົວໜ້າປະຕິບັດງານໃນປີ 2012. ລາວມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນຫຼາຍຂົງເຂດເຊັ່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ, ການທະນາຄານແລະການເງິນ ແລະ ການຄ້າ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາໂທສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດ, ການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ, ແລະປະລິນຍາຕີດ້ານສິລະປະພາສາ.
Mr. Avi Sarkar - Photo

ທ່ານ ອາວີ ຊາກາ

UN-Habitat
ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ
 
ທ່ານ ອາວີ ຊາກາ (ອິນເດຍ) ເປັນທີ່ປຶກສາພາກພື້ນເຊິ່ງກວມເອົາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ສຳຫລັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງມະນຸດ. ນອກເໜືອຈາກການເປັນຕົວແທນຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ, ດຣ ຊາກາ ຍັງເປັນຫົວໜ້າ ໂຄງການພື້ນຖານດ້ານການບໍລິການຕົວເມືອງໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກ່ອນໜ້ານີ້ລາວໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ປະສານງານພາກພື້ນສຳລັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະຊາຊົນນອກແວ ແລະ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກໃນພາກເອກະຊົນເປັນນັກວິເຄາະໃນກຸ່ມບໍລິຫານກອງທຶນ. ດຣ ຊາກາ ຈົບປະລິນຍາເອກດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ປະລິນຍາໂທສອງສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະກິດສິ່ງແວດລ້ອມ. ລາວຍັງມີກຽດນິຍົມທາງດ້ານຟີຊິກສາດ.
Mr. Erlend Audunson Falch - Photo

ທ່ານ ອາເລນ ໂອດັນຊຸນ ເຟົາ

UNODC
ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ທ່ານ ອາເລນ ໂອດັນຊຸນ ເຟົາ ເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາທາງເລືອກຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ອາເລນ ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງນີ້ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2016, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້າ ນີ້ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ ປະຈຳມຽນມາ (2014-2016). ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ ໃນປີ 2014, ທ່ານ ອາເລນ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 5 ປີເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແຣມໂບ ທີ່ເມືອງ ອົດສໂລ, ນໍເວ. ອາເລນ ຈົບປະລິນຍາໂທສາຂາການພົວພັນສາກົນ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິທະຍາສາດການເມືອງ.
Ms. Manithda Sithimolada

ທ່ານ ​ນາງ ມະນິດດາ ສິດທິມໍລະດາ

UNV
ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳປະເທດ
 
ທ່ານ ນາງ ມະນິດດາ ສິດທິມໍລະດາ ເປັນຜູ້ປະສານງານປະຈຳປະເທດ ຂອງໂຄງການອາສາສະໝັກ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020. ນາງມີປະສົບການເຮັດວຽກຫຼາຍປີ ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ​ນາງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ (2003 - 2015) ເຮັດວຽກນຳອົງການພັດທະນາສາກົນອົດສະຕາລີ (ປະຈຸບັນແມ່ນພະແນກການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ) ໃນຂົງເຂດການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ​ການ​ສຶກ​ສາຂັ້ນສູງ ແລະ ໂຄງການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ. ນາງ​ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ ໃຫ້​ແກ່ທະນາຄານໂລກໃນປີ 2017 – 2019 ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ເປັນ ຮອງປະທານມູນນິທິເຮືອນ​ເດັກ ໃນປີ 2018 ໃນຂະນະທີ່​ໄດ້​ປະ​ຈຳ​ການ ເປັນຜູ້ຈັດການ ທົ່ວໄປ ໃນບໍລິສັດເອກະຊົນ. ທ່ານ ນາງ ມານິດດາ ໄດ້ຈົບການສຶກສາ ດ້ານການພົວພັນສາກົນ ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ ຂອງ​ປະ​ເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ​ຈົບ​ດ້ານການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ພາຍໃຕ້ທຶນ Fulbright ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​.
UN in Lao PDR_Frofile Picture

ທ່ານນາງ ຊາຣີນ ຕຸລາດາ

IOM
ຫົວໜ້າຄະນະ
 
 
 
ທ່ານນາງ ຊາຣີນ ຕຸລາດາ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2020. ກ່ອນທີ່ຈະລົງປະກາດໃນ ສປປ ລາວ, ທ່ານນາງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນໄລຍະກາງສຳລັບໂຄງການຄ້າມະນຸດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ USAID. ນາງຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການຄ້າມະນຸດໃນປະເທດ ເນປານ. ແຕ່ປີ 2010 ຫາປີ 2015, ນາງເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການທີ່ສຳນັກງານອົງການມູນນິທິເອເຊຍ ຂອງເນປານ ທີ່ມີຜົນງານຫຼາຍດ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໂຄງການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປອດໄພທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ USAID. ກ່ອນນີ້, ນາງໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາໃນປະເທດ ເນປານ ທີ່ສຸມໃສ່ສຸຂະພາບສາທາລະນະ. ທ່ານນາງ ຕຸລາດາ ໄດ້ຮັບປະລິນຍາໂທສາຂາ ທຸລະກິດສາກົນ ໂດຍເນັ້ນໜັກດ້ານເສດຖະກິດ.
Dr. Pia Rebello Britto

ທ່ານນາງ ປອ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ

UNICEF
ຜູ້ຕາງໜ້າ
 
 
 
ທ່ານນາງ ປອ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຫົວໜ້າ ແລະ ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ດ້ານການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ຂອງອົງການຢູນີເຊັບ, ແມ່ນມີຊື່ສຽງລະດັບສາກົນ ທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.
ທ່ານນາງ ປອ ບຣິໂຕ ໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກດ້ານຈິດຕະວິທະຍາດ້ານການພັດທະນາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄລໍາເບຍ (Columbia) ເເເລະ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມອົງການຢູນິເຊັບ, ທ່ານນາງ ປອ ບຣິໂຕ ເຄີຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານທີ່ສູນການສຶກສາເດັກຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລເຢວ (Yale).
ທ່ານນາງ ປອ ບຣິໂຕ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໂລກໃນຖາະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານກ່ຽວກັບໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ ເເລະ ໂຄສະນາສົ່ງເສີມເດັກກ່ອນໄວຮຽນ. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນໃນທົ່ວໂລກ, ເເລະ ໃນລະດັບປະເທດ, ເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກໆຄົນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ຈຸດສຸມຂອງວຽກງານທ່ານ ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການທີ່ມີຫຼາຍຂະແໜງການ ສຳລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ, ການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ, ລະດົມການສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານຈາກ ລັດຖະບານ ເເລະ ສັງຄົມ, ສ້າງໂຄງຮ່າງລະດັບສາກົນສຳລັບວຽກງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຈັດວາງມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກທີ່ດີເລີດ.
ທ່ານນາງ ປອ ບຣິໂຕ ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ຫລາຍລາງວັນ ສຳລັບຜົນງານຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ພີມເຜີຍແຜ່ ປື້ມ, ບົດຄວາມ ແລະ ບົດລາຍງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັ່ນດຽວ​ກັນ.
Ms. Mariam Khan - Photo

ທ່ານນາງ ມາຣິອາມ ຄານ

UNFPA
ຜູ້ຕາງໜ້າ
 
ທ່ານນາງ ມາຣິອາມ ຄານ ມີປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າ 20 ປີໃນການນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການພັດທະນາ, ການລິເລີ່ມຕອບໂຕ້ດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ການລິເລີ່ມການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆລວມທັງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ, ອັຟຟຼິກກາໃຕ້ ຊາຮາຣາ (Sub Saharan Africa) ແລະອາຊີ. ນາງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018. ວຽກທີ່ມອບໝາຍກ່ອນໜ້ານີ້ປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນປະຈຳ ອາເຈເຣຍ (2015-2018), ເປັນຜູ້ນຳ ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ໃນປະເທດ ທານຊາເນຍ ແລະ ໃນຖານະເປັນຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ ທີເຮັດວຽກຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈໍາປະເທດຈີນກໍ່ໄດ້ກວມເອົາເກົາຫຼີເໜືອ. ນາງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຕອບໂຕ້ຄື້ນຊູນາມິໃນປີ 2004 ສຳລັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນໃນ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໄດ້ນຳພາການຕອບໂຕ້ແຜ່ນດິນໄຫວ ເວັນຈວນ (Wenchuan), ຈີນໃນປີ 2008 ໃນຖານະຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ. ນາງເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານວິທີການດ້ານສິດທິມະນຸດສຳລັບວິທະຍາໄລພະນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ. ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ, ມາຣິອາມ ມີປະສົບການກັບທະນາຄານເປັນແມ່ຍິງຜູ້ ທຳອິດໃນປະເທດປາກີສະຖານ ແລະ ໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆໃນປະເທດຈີນ. ນາງໄດ້ຮັບສອງລະດັບປະລິນຍາໂທ: ການສຶກສາກ່ຽວກັບສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ປະຊາກອນ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ອູຣດູ ແລະ ຈີນພື້ນຖານ.
Ms. Ricarda Rieger - Photo

ທ່ານນາງ ຣີຄາດາ ຣີເກີ

UNDP
ຜູ້ຕາງໜ້າ
 
ທ່ານນາງ ຣີຄາຣດາ ຣີເອເກີ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະຈໍາປະເທດຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2019. ນາງ ຣີເອເກີ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ, ເຮັດໜ້າທີ່ໃນຫ້ອງການປະເທດພ້ອມທັງສະຖານີສຳນັກງານໃຫຍ່. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນາງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາໂຄງການ / ຫົວໜ້າທີມສຳລັບອັຟການິສະຖານ, ອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກໃນ ສູນກາງພາກພື້ນບາງກອກຂອງ UNDP (2014 - 2019). ນາງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບຂອງນາງກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາເປັນພະນັກງານວິຊາຊີບຂັ້ນສູງໃນເກົາຫຼີ (1989 - 1991), ແລະ ສືບຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບເພີ່ມຂື້ນໃນປະເທດໄທໃນຖານະຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຢູ່ອາໄສ (1991 - 1995), ເຈົ້າໜ້າທີ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ນິວຢອກ (1995 - 1997), ຄວາມສາມາດເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຄວາມອາດສາມາດ 21 / UNOPS, ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເຕັກນິກສິ່ງແວດລ້ອມ ເມດີເຕີຣານຽນ (Mediterranean) ໃນປະເທດເອຢິບ (1997 - 1999), ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ພັກອາໄສສຳລັບໂຄງການແລະການດຳເນີນງານໃນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາປະເທດ ຟີລິບປິນ (1999 - 2003), ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າປະຈໍາປະເທດ / ຮອງຜູ້ອຳນວຍການປະເທດ - ການດຳເນີນງານໃນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາປະເທດກຳປູເຈຍ ( ປີ 2004 - 2009), ແລະ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການປະເທດໃນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາປະເທດຢູແກຼນ (2009 - 2014). ນາງມີປະລິນຍາໃນສາຂາເສດຖະສາດ.