ທີມງານຂອງພວກເຮົາໃນ ສປປ ລາວ

Dr Ying-Ru Lo

ດຣ. ຢິງ-ຣູ ແຈກເຄີລີນ ໂລ

WHO
ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
 
ດຣ. ຢິງ-ຣູ ໂລ ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2022, ພາຍຫຼັງທີ່ ທ່ານ ໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ປະເທດມາເລເຊຍ, ບຣູໄນ ດາຣຸຊາລາມ ແລະ ສິງກະໂປ ເປັນເວລາ ສີ່ ປີ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວໜ້າອົງການ, ທ່ານ ເປັນທັງຜູ້ນຳພາການພົບປະໂອ້ລົມ ແລະ ຮ່ວມມືທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງໆ. ຈາກປະສົບການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ຍາວນານຂອງທ່ານ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ, ປະສົບຜົນສຳເລັດ ທາງດ້ານຊື່ສຽງ, ມີການປັບປຸງ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນຜົນງານທີ່ດີເດັ່ນໃນການຮັບມືກັບພະຍາດ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງເປັນຜູ້ສຳຄັນໃນການແນະນຳ-ນຳພາ ການສະໜັບສະໜຸນແບບສາມຂັ້ນ ຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອຢຸດຕິການລະບາດຂອງພະຍາດໂປລີໂອ ໃນປະເທດມາເລເຊຍ ອີກດ້ວຍ.

ໃນບົດບາດໃໝ່ຂອງທ່ານ, ດຣ ໂລ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງສູງໃນຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມື, ຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວໂລກ.

ດຣ ໂລ ເປັນແພດທາງດ້ານພະຍາດຕິດຕໍ່ ຈາກ ເມືອງ ແຮມເບີກ, ປະເທດເຢຍລະມັນ, ທ່ານ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຮັກສາ ແລະ ທັງເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ. ທ່ານ ເລີ່ມເຂົ້າມາເຮັດວຽກກັບອົງການອະນາໄມໂລກໃນປີ 1988 ໃນຫຼາຍໆຕຳແໜ່ງ, ທ່ານໄດ້ປະຈຳ ຢູ່ທີ່ ປະເທດໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ, ທີ່ ປະເທດອິນເດຍ ໃນ ຫ້ອງການປະຈຳຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ທີ່ ນະຄອນມະນີລາ ໃນຫ້ອງການປະຈຳຂົງເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ, ແລະ ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ນະຄອນ ເຈນີວາ.

ດຣ ໂລ ມີຜົນງານທາງດ້ານວິຊາການ ໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ຊ່ຽວຊານສະເພາະໃນຂົງເຂດອາຊີ, ທີ່ໄດ້ຖືກຕີພິມອອກເປັນຈຳນວນ 65 ສະບັບ ໂດຍ ສຳນັກພິມວິຊາການທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ Nature Medicine, ແລະ The Lancet. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຍັງເປັນຜູ້ຊ່ວຍບັນນາທິການຂອງ ສຳນັກພິມ Western Pacific Surveillance and Response ອີກດ້ວຍ.
Ms. Manithda Sithimolada

ທ່ານ ​ນາງ ມະນິດດາ ສິດທິມໍລະດາ

UNV
ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳປະເທດ
 
ທ່ານ ນາງ ມະນິດດາ ສິດທິມໍລະດາ ເປັນຜູ້ປະສານງານປະຈຳປະເທດ ຂອງໂຄງການອາສາສະໝັກ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020. ນາງມີປະສົບການເຮັດວຽກຫຼາຍປີ ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ​ນາງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ (2003 - 2015) ເຮັດວຽກນຳອົງການພັດທະນາສາກົນອົດສະຕາລີ (ປະຈຸບັນແມ່ນພະແນກການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ) ໃນຂົງເຂດການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ​ການ​ສຶກ​ສາຂັ້ນສູງ ແລະ ໂຄງການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ. ນາງ​ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ ໃຫ້​ແກ່ທະນາຄານໂລກໃນປີ 2017 – 2019 ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ເປັນ ຮອງປະທານມູນນິທິເຮືອນ​ເດັກ ໃນປີ 2018 ໃນຂະນະທີ່​ໄດ້​ປະ​ຈຳ​ການ ເປັນຜູ້ຈັດການ ທົ່ວໄປ ໃນບໍລິສັດເອກະຊົນ. ທ່ານ ນາງ ມານິດດາ ໄດ້ຈົບການສຶກສາ ດ້ານການພົວພັນສາກົນ ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ ຂອງ​ປະ​ເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ​ຈົບ​ດ້ານການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ພາຍໃຕ້ທຶນ Fulbright ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​.
Mr. Avi Sarkar - Photo

ທ່ານ ອາວີ ຊາກາ

UN-Habitat
ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ
 
ທ່ານ ອາວີ ຊາກາ (ອິນເດຍ) ເປັນທີ່ປຶກສາພາກພື້ນເຊິ່ງກວມເອົາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ສຳຫລັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງມະນຸດ. ນອກເໜືອຈາກການເປັນຕົວແທນຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ, ດຣ ຊາກາ ຍັງເປັນຫົວໜ້າ ໂຄງການພື້ນຖານດ້ານການບໍລິການຕົວເມືອງໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກ່ອນໜ້ານີ້ລາວໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ປະສານງານພາກພື້ນສຳລັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະຊາຊົນນອກແວ ແລະ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກໃນພາກເອກະຊົນເປັນນັກວິເຄາະໃນກຸ່ມບໍລິຫານກອງທຶນ. ດຣ ຊາກາ ຈົບປະລິນຍາເອກດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ປະລິນຍາໂທສອງສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະກິດສິ່ງແວດລ້ອມ. ລາວຍັງມີກຽດນິຍົມທາງດ້ານຟີຊິກສາດ.
ທ່ານ ອາເລັກ ເຄຼມເມີ

ທ່ານ ອາເລັກ ເຄຼມເມີ

ທະນາຄານໂລກ
Country Manager for Laos
 
ທ່ານ ອາເລັກ ເຄຼມເມີ ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈໍາລາວໃນເດືອນກໍລະກົດ 2021. ລາວເປັນຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການຂອງທະນາຄານໂລກພາຍໃນລາວ ແລະ ນໍາພາການເຈລະຈານະໂຍບາຍກັບຄູ່ຮ່ວມລັດຖະບານ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ.

ທ່ານ ອາເລັກ ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກກັບທະນາຄານໂລກໃນປີ 2005. ກ່ອນທີ່ຈະມາປະຈຳການຢູ່ປະເທດລາວ ລາວເຄີຍເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ທີ່ປະເທດບີເອໂລລຸດ (2017-21), ໂມນດາວີ (2014-17), ສາທາລະນະລັດກຽກກິດ ແລະ ຕວັກເມນິດສະຖານ (2010-14). ໃນການເຂົ້າເຮັດວຽກກັບທະນາຄານໃນປີ 2005, ລາວໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຂອງຂະແຫນງການຢູ່ໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກາເຫນືອ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລານັ້ນ, ລາວໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍດ້ານກ່ຽວກັບກະສິກໍາ, ຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມຢູ່ເລບານອນ ໃນປີ2006, ປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ລ້າສະໄຫມ. ລາວໄດ້ເປັນຜູ້ຂຽນຫຼັກໃນບົດຄວາມ "ສະຖານທີ່ທຸກຍາກ, ປະຊາຊົນທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ: ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກາເຫນືອ ຈະມີວິທີເອົາຊະນະຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບທີ່ກ້ວາງຂວາງໃດ້ແນວໃດ" (2010).

ກ່ອນທີ່ຈະມາເຮັດວຽກກັບທະນາຄານ, ທ່ານ ອາເລັກ ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບພະແນກເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງອັງກິດໃນປະເທດອິນເດຍໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ຈັດການໂຄງການ, ແລະ ເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ລວມທັງເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງຮາຣາເຣ ປະເທດຊິມບັບເວ.
ທ່ານ ອາເລັກ ເຄຼມເມີ ຈົບການສຶກສາດ້ານເສດຖະສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແຄມບຣິຈ ແລະ ລອນດອນ ລະດັບປະລິນຍາເອກສາຂາເສດຖະສາດຈາກລອນດອນ, ແລະ ປະລິນຍາໂທສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ. ລາວແຕ່ງງານມີລູກສາມຄົນ ແລະ ມັກຮ້ອງເພງ, ຂຽນ, ທ່ຽວຊົມພູເຂົາ ແລະ ກິລາຟັນດາບ.
UN in Lao PDR_Frofile Picture

ທ່ານນາງ ຊາຣີນ ຕຸລາດາ

IOM
ຫົວໜ້າຄະນະ
 
 
 
ທ່ານນາງ ຊາຣີນ ຕຸລາດາ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2020. ກ່ອນທີ່ຈະລົງປະກາດໃນ ສປປ ລາວ, ທ່ານນາງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນໄລຍະກາງສຳລັບໂຄງການຄ້າມະນຸດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ USAID. ນາງຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການຄ້າມະນຸດໃນປະເທດ ເນປານ. ແຕ່ປີ 2010 ຫາປີ 2015, ນາງເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການທີ່ສຳນັກງານອົງການມູນນິທິເອເຊຍ ຂອງເນປານ ທີ່ມີຜົນງານຫຼາຍດ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໂຄງການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປອດໄພທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ USAID. ກ່ອນນີ້, ນາງໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາໃນປະເທດ ເນປານ ທີ່ສຸມໃສ່ສຸຂະພາບສາທາລະນະ. ທ່ານນາງ ຕຸລາດາ ໄດ້ຮັບປະລິນຍາໂທສາຂາ ທຸລະກິດສາກົນ ໂດຍເນັ້ນໜັກດ້ານເສດຖະກິດ.
Dr. Pia Rebello Britto

ທ່ານນາງ ປອ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ

UNICEF
ຜູ້ຕາງໜ້າ
 
 
 
ທ່ານນາງ ປອ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຫົວໜ້າ ແລະ ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ດ້ານການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ຂອງອົງການຢູນີເຊັບ, ແມ່ນມີຊື່ສຽງລະດັບສາກົນ ທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.
ທ່ານນາງ ປອ ບຣິໂຕ ໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກດ້ານຈິດຕະວິທະຍາດ້ານການພັດທະນາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄລໍາເບຍ (Columbia) ເເເລະ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມອົງການຢູນິເຊັບ, ທ່ານນາງ ປອ ບຣິໂຕ ເຄີຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານທີ່ສູນການສຶກສາເດັກຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລເຢວ (Yale).
ທ່ານນາງ ປອ ບຣິໂຕ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໂລກໃນຖາະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານກ່ຽວກັບໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ ເເລະ ໂຄສະນາສົ່ງເສີມເດັກກ່ອນໄວຮຽນ. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນໃນທົ່ວໂລກ, ເເລະ ໃນລະດັບປະເທດ, ເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກໆຄົນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ຈຸດສຸມຂອງວຽກງານທ່ານ ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການທີ່ມີຫຼາຍຂະແໜງການ ສຳລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ, ການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ, ລະດົມການສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານຈາກ ລັດຖະບານ ເເລະ ສັງຄົມ, ສ້າງໂຄງຮ່າງລະດັບສາກົນສຳລັບວຽກງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຈັດວາງມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກທີ່ດີເລີດ.
ທ່ານນາງ ປອ ບຣິໂຕ ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ຫລາຍລາງວັນ ສຳລັບຜົນງານຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ພີມເຜີຍແຜ່ ປື້ມ, ບົດຄວາມ ແລະ ບົດລາຍງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັ່ນດຽວ​ກັນ.