ເລື່ອງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານດ້ານອາຫານໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການລົງຢ້ຽມຢາມຂອງ ພະນະທ່ານນາງ ຊິນດີ້ ແມັກເຄນ, ເອກອັກຄະຣາຊທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ໂຣມ ປະເທດ ອີຕາລີ

04 ທັນວາ 2022

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

FAO
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
IFAD
ກອງທຶນສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳ
RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
WFP
ອົງການອາຫານໂລກ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້