ວັນເຄຫາສະຖານ ໂລກ ປີ 2020

ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2020

ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2020, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນເຄຫາສະຖານໂລກ (WHD) ໂດຍຈັດຂຶ້ນທີ່ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (MPWT) ແລະ ຫ້ອງການເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືກັບອົງການ UN-Habitat, ທີ່ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ມີຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ບັນດາກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງກົມເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ(DHUP) ແລະ ຍັງມີ ຄະນະກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ລວມທັງຫມົດປະມານ 150 ທ່ານ. ພ້ອມນີ້, ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ຈໍານວນ 250 ທ່ານ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ວັນເຄຫາສະຖານໂລກ ຜ່ານວິດີໂອທາງໄກ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ນໍາມາປຶກສາຫາລືຂອງປີນີ້ແມ່ນ "ເຮືອນຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງຕົວເມືອງທີ່ດີກວ່າ" ທັງນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອົງການ UN-Habitat. 

ລັດຖະມົນຕີຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກຄວາມສໍາຄັນເລື່ອງໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງໃນລາຄາທີ່ບໍ່ແພງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງຕະຫລາດແຮງງານທີ່ແຂ່ງຂັນກັນໄດ້. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສແບບຍືນຍົງໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ.

ອົງການ UN-Habitat ໄດ້ສະເໜີຂໍ້ຄວາມຂອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານງານໃນໂອກາດ ວັນເຄຫາສະຖານໂລກປີ 2020, ໂດຍສຸມໃສ່ການໂຄສະນາການສ້າງ "ເຮືອນຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ" ທີ່ໃຊ້ໄລຍະເວລາປູກຈິດສຳນຶກ 5 ອາທິດເພື່ອບັນລຸແນວຄິດທີ່ຢູ່ອາໄສສຳລັບທຸກຄົນ, ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບທຸກຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ( ເປົ້າ ໝາຍທີ 11). ນອກນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ UN-Habitat ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງການໂຄສະນາ "ເຮືອນຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ" ແລະ ໂຄງການທີ່ພັກອາໄສທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກຄະນະກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ໄດ້ກ່າວເຖິງວິໄສທັດຂອງແຜນການທີ່ຈະພັດທະນາເປັນຕົວ ເມືອງທັນສະໄຫມ ໂດຍການອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດ. 

ທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະຫລຸບການພົບປະ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການສົນທະນາທີ່ມີໝາກຜົນ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເຄຫາສະຖານໂລກປີ 2020. ນອກຈາກນີ້, ເວທີປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຕົວເມືອງແຫ່ງຊາດລາວ (LNUF) ກໍ່ໄດ້ຖືກເປີດຂຶ້ນໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງເປັນວຽກງານກະກຽມກ່ຽວກັບ ການສຳມະນາຕົວເມືອງແຫ່ງຊາດລາວ (LNUF) ໂດຍການນຳພາ ກົມເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ(DUHP) ແລະ UN-Habitat.

ວັນເຄຫາສະຖານໂລກ (WHD) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1985 ໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີ 1986. ໃນແຕ່ລະປີ ວັນເຄຫາສະຖານໂລກ (WHD) ສຸມໃສ່ບັນຫາຕ່າງໆຂອງບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆຂອງໂລກ; ຫົວຂໍ້ ສຳລັບ ວັນເຄຫາສະຖານໂລກ ປີ 2020 ນີ້ແມ່ນ "ເຮືອນຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງຕົວເມືອງທີ່ດີກວ່າ" ປັດຈຸບັນ, ປະຊາກອນຈຳ ນວນ 1 ພັນລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານດຳລົງຊີວິດຢູ່ບ່ອນທີ່ພັກອາໄສບໍ່ພຽງພໍ. ເຊິ່ງຄາດວ່າ, ຮອດປີ 2030 ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 1,6 ຕື້ ຄົນ.